Hoppa till innehållet

Disputation i ämnet tillämpad fysik – Robin Löfgren

26 feb. 2021, 10:00 - 12:00
Luleå , E 231, Luleå tekniska universitet
Publicerad: 19 januari 2021

A theoretical investigation of the NV-center in diamond as a single molecule sensor and qubit - charging through explicit electron donors

Namn:    Robin Löfgren

Ämne:     Tillämpad fysik

Avhandling:  A theoretical investigation of the NV-center in diamond as a single molecule sensor and qubit - charging through explicit electron donors

Opponent:   Professor Fedor Jelezko. Director of the Institute of Quantum Opties, Ulm University, Ulm, Germany.

Ordförande:    
Professor Andreas Larsson, Avdelningen för materialvetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik, Luleå tekniska universitet, Luleå