Disputation i distribuerade datorsystem – Niklas Karvonen

11 dec. 2018, 09:00 - 10:30
Luleå , C305
Publicerad: 20 november 2018

Namn:    
Niklas Karvonen

Ämne:     
Distribuerade datorsystem 

Avhandling:
Unobtrusive Activity Recognition in Resource-Constrained Environments

Opponent:   
Docent Susanna Pirttikangas, University of Olou

Ordförande:    
Docent Josef Hallberg, Institutionen för system- och rymdteknik, Luleå tekniska universitet