Disputation i redovisning och styrning – Amanda Curry

7 apr. 2020, 13:00 - 15:30
Luleå , A109
Publicerad: 16 mars 2020

Namn: 
Amanda Curry

Ämne: 
Redovisning och styrning

Avhandling:
Management Accounting Above and Under Ground: Field Studies of Operations Managers’ Everyday Work

Opponent:
Professor Hans Englund, Handelshögskolan vid Örebro universitet

Ordförande:
Professor Anders Hersinger, avdelningen för industriell ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Luleå tekniska universitet