Disputation i signalbehandling – Medhat Mohamad

19 feb. 2019, 13:00 - 14:30
Luleå , E 632
Publicerad: 29 januari 2019

Namn:    
Medhat Mohamad

Ämne:     
Signalbehandling

Avhandling:
Spektral förkodning i OFDM-design och analys

Opponent:   
Professor Mérouane Debbah, CentraleSupélec

Ordförande:    
Professor Johan Carlsson, Institutionen för system- och rymdteknik, Luleå tekniska universitet