Disputation i strömningslära – Arash Soltani Dehkarqani

31 jan. 2020, 13:00 - 15:30
Luleå , E632
Publicerad: 7 januari 2020

An Experimental Investigation of a Prototype Kaplan Turbine and Numerical Analysis of Fluid Added Parameters on the Corresponding Model Turbine Runner

Namn:
Arash Soltani Dehkarqani

Ämne:
Strömningslära

Avhandling: An Experimental Investigation of a Prototype Kaplan Turbine and Numerical Analysis of Fluid Added Parameters on the Corresponding Model Turbine Runner

Opponent:
Associate professor Xavier Escaler, Barcelona School of Industrial Engineering, Universitat Politècnica de Catalunya, Spain

Ordförande:
Professor Michel Cervantes, institutionen för teknikvetenskap och matematik, Luleå tekniska universitet