Disputation Abeer Humad - Byggmaterial

10 dec. 2019, 08:30 - 09:30
Luleå, C305
Engelska
Publicerad: 21 oktober 2019

Shrinkage and Related Properties of Alkali-Activated Binders Based on High MgO Blast Furnace Slag

Abeer Humad

Abeer Humad, Doktorand

Telefon: 0920-493467
Organisation: Byggmaterial, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser