Disputation Eva Källhammer, arbetsvetenskap

30 okt. 2017, 13:00 - 16:00
Luleå, A109
Publicerad: 5 oktober 2017

"Akademins (o)föränderliga genusmönster: En analys av jämställdhetsinsater vid Luleå tekniska universitet"

Eva Källhammer disputerar i arbetsvetenskap med avhandlingen "Akademins (o)föränderliga genusmönster: En analys av jämställdhetsinsater vid Luleå tekniska universitet". 

Kontakt

Källhammer, Eva -

Organisation: Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle