Disputation i Maskinelement – Pouria Valizadeh Moghaddam

6 okt. 2020, 09:00 - 12:00
Luleå , E632, Luleå tekniska universitet
Publicerad: 24 juni 2020

Namn: Pouria Valizadeh Moghaddam

Ämne: Maskinelement

Avhandling: Mikrostrukturens inverkan på nötning av nanostrukturerade karbidfria bainitiska stål

Opponent: Professor Mikael Olsson, professor i materialteknik, Materialteknik, Högskolan i Dalarna, Falun

Ordförande:    
Biträdande professor Jens Hardell, Institutionen för teknikvetenskap och matematik, Luleå tekniska universitet