Disputation i Omvårdnad - Ingela Jobe

13 nov. 2020, 09:00 - 12:00
B192
Publicerad: 2 september 2020

Titel: "En kedja är inte starkare än sin svagaste länk" - Samordnad personcentrerad vårdplanering

Opponent
Professor Helle Wijk, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet

Orförande
Universitetslektor Carina Nilsson, Luleå tekniska univetsitet

Ingela Jobe

Ingela Jobe, Doktorand

Telefon: 0920-493083
Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsovetenskap