Disputation i arbetsvetenskap – Magnus Nygren

1 jun. 2018, 13:00 - 15:00
Luleå , A109
Publicerad: 14 maj 2018

Namn:    
Magnus Nygren

Ämne:
Arbetsvetenskap

Avhandling: 
Safety Management on Multi-Employer Worksites Responsibilities and Power Relations in the Mining Industry

Opponent:
Docent Johan Sanne Hållbart arbetsliv, organisationer, produkter och processer IVL Svenska miljöinstitutet Stockholm

Ordförande:
Professor Lena Abrahamsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Luleå tekniska universitet.