Disputation i energiteknik – Lara Carvalho

28 maj. 2018, 10:00 - 12:30
Luleå, E632
Publicerad: 21 maj 2018

Opportunities to broaden biomass feedstocks in thermochemical conversion technologies

Namn:    
Lara Carvalho

Ämne:     
Energiteknik

Avhandling:
Opportunities to broaden biomass feedstocks in thermochemical conversion technologies

Opponent:
Dr. Andrea Ramírez, Delft University of Technology, Delft, Nederländerna.