Disputation i hållfasthetslära – Ted Sjöberg

Starttid 24 maj 2017, kl. 09:00
Sluttid 24 maj 2017, kl. 11:00
Ort Luleå
Plats A109

Namn:    
Ted Sjöberg

Ämne:     
Hållfasthetslära

Avhandling:
Method Development for Characterisation of Superalloy used in Containment Design

Opponent:
Professor Odd Geir Lademo, SINTEF Trondheim, Norge

Method Development for Characterisation of Superalloy used in Containment Design

[http://ltu.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=2355&pid=diva2%3A1085783&c=4&searchType=SIMPLE&language=sv&query=ted+sj%C3%B6berg&af=%5B%5D&aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all]

Sidansvarig och kontakt: Ted Karlsson

Publicerad: 12 maj 2017

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Organisationsnummer: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2017