Disputation i maskinelement – Tobias Hultqvist

25 sep. 2020, 09:00 - 12:00
Luleå , E632, Luleå tekniska universitet
Publicerad: 24 juni 2020

Namn: Tobias Hultqvist

Ämne: Maskinelement

Avhandling: Transienta effekter vid elastohydrodynamisk smörjning: inverkan av geometri, ytojämnheter, temperatur och plastisk deformation

Opponent: Transient elastohydrodynamic lubrication: Effects of geometry, surface roughness, temperature, and plastic deformation 

Ordförande:    
Professor Roland Larsson, Institutionen för teknikvetenskap och matematik, Luleå tekniska universitet