Hoppa till innehållet

Disputation i materialteknik – Rosa Maria Pineda Huitron

27 nov. 2020, 09:00 - 12:00
Luleå , E632
Publicerad: 28 oktober 2020

Cracking during Continuous Casting of Steels: Analysis tools and procedures to identify their causes on microalloyed steel slabs

Namn:    
Rosa Maria Pineda Huitron

Ämne:   
Materialteknik

Avhandling:
Cracking during Continuous Casting of Steels: Analysis tools and procedures to identify their causes on microalloyed steel slabs

Opponent:   
Principal scientist at Tata Steel, RD&T, Maria Begoña Santillana

Ordförande:    
Professor Esa Vuorinen, Institutionen för teknikvetenskap och matematik Luleå tekniska universitet Luleå