Disputation i produktinnovation – Lisa Larsson

26 mar. 2020, 12:00 - 14:30
Luleå , E632
Publicerad: 9 mars 2020

Namn: 
Lisa Larsson

Ämne: 
Produktinnovation

Avhandling:
A conceptual framework for production innovation

Opponent: 
Professor Minna Lanz, Tampere University of Technology

Ordförande:
Professor Anna Öhrwall Rönnbäck, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Luleå tekniska universitet