Disputation i redovisning och styrning – Bo Karlsson

3 maj. 2018, 13:00 - 15:00
Luleå , A109
Publicerad: 10 april 2018

Namn:
Bo Karlsson

Ämne: 
Redovisning och styrning

Avhandling:
Controller Work in Strategic Capital Investment Projects 
Case Studies in a Swedish Mining Company

Opponent:   
Docent Elin Funck, Institutionen för ekonomistyrning och logistik Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet, Växjö

Ordförande: 
Professor Anders Hersinger, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Luleå tekniska universitet