Disputation i strömningslära – Linn Karlsson

27 feb. 2020, 09:00 - 12:00
Luleå , E 231, Luleå tekniska universitet
Publicerad: 23 januari 2020

Namn:
Linn Karlsson

Ämne:
Strömningslära

Avhandling:
The Internal Flow in Freezing Water Droplets

Opponent:
Docent Jasmina Casals-Terré
Avdelning för maskinteknik
Maskinteknisk avdelning
Universitat Politècnica de Catalunya
Barcelona, Spanien

Ordförande:
Professor Staffan Lundström
Avdelningen för strömningslära och experimentell mekanik
Institutionen för teknikvetenskaper och matematik
Luleå tekniska universitet