Disputation i svenska med didaktisk inriktning

13 sep. 2019, 13:00 - 15:00
Luleå, D770
Publicerad: 14 augusti 2019

Avslut och fortsättning: En studie om övergången från introduktionsprogrammet språkintroduktion till nationellt program vid gymnasieskolan

Namn:    
Åsa Bjuhr

Ämne:     
Svenska med didaktisk inriktning

Avhandling:
Avslut och fortsättning: En studie om övergången från introduktionsprogrammet språkintroduktion till nationellt program vid gymnasieskolan

Opponent:
Christina Hedman