Disputation i svenska med didaktisk inriktning – Anna Sigvardsson

12 jun. 2020, 10:00 - 12:00
Luleå , A109
Publicerad: 23 april 2020

Möten med dikten: om poetiska läspraktiker inom och utanför gymnasieskolan

Namn:    
Anna Sigvardsson

Ämne:     
Svenska med didaktisk inriktning

Avhandling:
Möten med dikten: om poetiska läspraktiker inom och utanför gymnasieskolan

Opponent:   
Docent Lotta Bergman, universitetslektor i Svenska med didaktisk inriktning, Institutionen för kultur, språk och medier, Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö universitet, Malmö,Sverige

Ordförande:    
Professor Anna Nordenstam, Institutionen för konst, kommunikation och lärande, Luleå tekniska universitet

Taggar