Disputation i trä- och bionanokompositer – Natalia Herrera Vargas

15 sep. 2017, 10:00 - 12:00
Luleå

Namn:    
Natalia Herrera Vargas

Ämne:     
Trä- och bionanokompositer

Avhandling:
 

Opponent: