Hoppa till innehållet

Joel Lönnqvist disputerar i VA-teknik

8 sep. 2023, 10:00 - 12:00
Luleå, C305
Publicerad: 24 april 2023

Dagvattenavrinning och växter på gröna tak - påverkan av artsammansättning, växtegenskaper och livsstrategier

Joel Lönnqvist

Joel Lönnqvist, Doktorand

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser