Kopia av Disputation i Ämne - Namn (mall SRT) (1.111698)

Publicerad: 14 maj 2018

Namn:    
Förnamn Efternamn 

Ämne:     
Forskningsämne 

Avhandling:
Avhandlingens titel

Opponent:   
Titel Förnamn Efternamn, lärosäte

Ordförande:    
Titel Förnamn Efternamn, Institutionen för system- och rymdteknik, Luleå tekniska universitet