Licentiatseminarium i Energiteknik – Gustav Häggström

16 jun. 2020, 10:00 - 12:00
Luleå , E632
Publicerad: 3 juni 2020

Namn:    
Gustav Häggström 

Ämne:     
Energiteknik 

Uppsats:
Experimental studies of ash transformation processes in thermochemical conversion of Prich biomass and sludge

Examinator:   
Professor Marcus Öhman , Institutionen för teknikvetenskap och matematik, Luleå tekniska universitet

Diskutant:   
Professor Rainer Backman TEC-Lab Tillämpad fysik och elektronik Umeå universitet Umeå