Hoppa till innehållet

Licentiatseminarium i Polymera kompositmaterial - Vivek Richards Pakkam Gabriel

13 jun. 2022, 10:00
Luleå, E246
Publicerad: 25 april 2022

Analysis of transverse cracking in cross-ply laminates: Weibull distribution based approach

Diskutant: PhD Erik Marklund, Senior forskare
Strukturanalys och modellering
RISE Research Institutes of Sweden
Mölndal

Exminator:  Professor Patrik Fernberg
Avd. Materialvetenskap
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Luleå tekniska universitet
Luleå