Licentiatseminarium i distribuerade datorsystem – Dimitar Minovski

21 apr. 2020, 10:00 - 11:00
Skellefteå, Hörsal A
Publicerad: 23 mars 2020

Namn:    
Dimitar Minovski

Ämne:     
Distribuerade datorsystem 

Uppsats:
Towards Quality of Experience for Industrial Internet of Things

Examinator:   
Professor Christer Åhlund, Institutionen för system- och rymdteknik, Luleå tekniska universitet

Diskutant:   
Professor Markus Fiedler, Blekinge tekniska högskola