Licentiatseminarium i hållfasthetslära – Lluis Perez Caro

16 jun. 2017, 13:00 - 14:30
Luleå, E231
Publicerad: 9 juni 2017

Namn:    
Simon Larsson

Ämne:     
Hållfasthetslära

Uppsats:
Modelling of Forming and Welding in Alloy 718