Licentiatseminarium i hållfasthetslära – Lluis Perez Caro

Publicerad: 9 juni 2017

Namn:    
Simon Larsson

Ämne:     
Hållfasthetslära

Uppsats:
Modelling of Forming and Welding in Alloy 718