Licentiatseminarium i maskinelement – Erik Nyberg

2 nov. 2017, 09:00 - 12:00
Luleå, E632
Publicerad: 2 november 2017

Namn:    
Erik Nyberg

Ämne:     
Maskinelement

Avhandling:
Lubrication mechanism of hydrocarbon-mimicking ionic liquids

Opponent:
Professor Takashi Yamazaki, Tokyo University of Agriculture and Technology, Japan