Hoppa till innehållet

Licentiatseminarium i robotik och artificiell intelligens – Vignesh Kottayam Viswanathan

9 nov. 2023, 09:00 - 10:30
Luleå , A1545
Publicerad: 31 augusti 2023

Namn:    
Vignesh Kottayam Viswanathan 

Ämne:     
Robotik och artificiell intelligens

Uppsats:
En bild, många insikter: ett synergistiskt tillvägagångssätt för att möjliggöra autonom visuell inspektion

Examinator:   
Professor George Nikolakopoulos, Institutionen för system- och rymdteknik, Luleå tekniska universitet

Diskutant:   
Associated Professor Dimitrios Kanoulas, University College London