Licentiatseminarium i strömningslära – Tobias Forslund

18 jun. 2020, 09:00 - 11:00
Luleå , E632
Publicerad: 4 juni 2020

Namn:    
Tobias Forslund 

Ämne:     
Strömningslära

Uppsats:
Non-stokesian flows in thin porous media 

Examinator:   
Professor Staffan Lundström , Institutionen för teknikvetenskap och matematik, Luleå tekniska universitet

Diskutant:   
Professor Emeritus Henrik Alfredsson Institutionen för mekanik Kungliga tekniska högskolan Stockholm