Licentiatseminarium i ämne – Namn (mall SRT)

Publicerad: 23 mars 2020

Namn:    
Förnamn Efternamn 

Ämne:     
Forskningsämne 

Uppsats:
Uppsatsens titel

Examinator:   
Titel Förnamn Efternamn, Institutionen för system- och rymdteknik, Luleå tekniska universitet

Diskutant:   
Titel Förnamn Efternamn, lärosäte