Disputation i ämne – Namn (mall SRT)

Publicerad: 25 november 2019

Namn:    
Förnamn Efternamn 

Ämne:     
Forskningsämne 

Avhandling:
Avhandlingens titel

Opponent:   
Titel Förnamn Efternamn, lärosäte

Ordförande:    
Titel, namn, Institutionen för system- och rymdteknik, Luleå tekniska universitet