Disputation i materialteknik – Hanzhu Zhang

29 maj. 2020, 09:00 - 11:00
Luleå , A 109 , Luleå tekniska universitet
Publicerad: 11 maj 2020

Namn: Hanzhu Zhang

Ämne:  Materialteknik

Avhandling: High-entropy boron-carbide and its composites

Opponent:  Professor Yong Zhang, State Key Laboratory for Advanced Metals and Materials, University of Science and Technology Beijing, China,

Ordförande:  Biträdande professor Farid Akhtar, Avdelningen för materialvetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik, Luleå tekniska universitet, Sverige