Dokumentärfilmsdagen 2020

14 feb. 2020, 11:00 - 17:00
Piteå, Studio Acusticum
Publicerad: 7 januari 2020

Årets Dokumentärfilmsdag tar sikte på det mest personliga. Hur nära kan vi gå oss själva och våra egna liv på film? Finns det egentligen någon tydlig gräns mellan det privata och det personliga?

Kom och möt några filmare som har modet att gå mycket nära: Kersti Grunditz Brennan (aktuell med senaste filmen BLOD, känd för bl. a Citizen Schein, Nunnan, m fl), Lina Maria Mannheimer (Parning, Ceremonin, m fl), Karin Ekberg (Efter Inez, Att skiljas m fl), Johan Tjärnberg (debutant). Dessutom forskaren och professorn Malin Wahlberg, Institutionen för mediestudier, Stockholms universitet.

Fritt inträde.

Program

Moderator: Joseph Knevel

11.00 – 11.10 Inledning

11.10 – 11.40 Att göra det personliga allmängiltigt. Karin Ekberg om sin film Att skiljas.

11.40 – 12.00 När vardagen blev film. Johan Tjärnberg om filmen Mellanrum, där han följer sin mamma som drabbas av Alzheimers sjukdom.

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 13.30 En studie i kärlek. Lina Maria Mannheimer om filmen Parning.

13.30 – 14.00 Att distansera sig för att närma sig det såriga och privata. Kersti Grunditz Brennan om film- och forskningsprojektet BLOD.

14.00 – 14.30 Paus

14.30 – 15.15 Filmen som konkret minnesarbete. Dialog med kon-kreta filmexempel med Malin Wahlberg, professor i filmvetenskap, Stockholms universitet.

15.15 – 15.30 Tid för frågor.

15.30 – 17.00 Exklusiv förhandsvisning av Kersti Grunditz Brennans och Annika Boholms film BLOD

Arrangörer: Luleå tekniska universitet och Filmpool Nord.