Etik i skolan - problem och lösningsförslag

22 feb. 2017, 12:00 - 13:00
Luleå, Vetenskapens hus
Svenska

Viktor Gardelli, forskare i pedagogik vid Luleå tekniska universitet, har studerat etik i skolan i sin doktorsavhandling. Vad säger läroplanerna om hur etik ska behandlas i skolan och hur resonerar ungdomarna om etiska aspekter på teknikanvändning, i synnerhet i relation till nätet. Dessa frågor har aktualiserats i det offentliga samtalet och det talas om ett ökat ansvar för att diskutera värderingar i skolan. Tre olika modeller för etikundervisning presenteras, vilka pedagogiska styrkor respektive svagheter har de och vilka konsekvenser får de i läroplan och skolans praktiska vardag?

Viktor Gardelli

Viktor Gardelli, Universitetslektor

Telefon: 0920-491550
Organisation: Pedagogik, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande