Presentationer av examensarbeten vid TVM

19 dec. 2017, 08:30 - 11:30
Luleå, E206a, E206b – Luleå tekniska universitet
Publicerad: 5 september 2017

Den 19:e december presenterar studenter vid Institutionen för teknikvetenskap och matematik sina examensarbeten.
Välkommen!