Presentationer av examensarbeten vid TVM

8 sep. 2017, 08:30 - 13:30
Luleå, E632, E206a-b

Den 8:e september presenterar studenter vid Institutionen för teknikvetenskap och matematik sina examensarbeten.

Välkommen!