Finding haystacks: A new approach to mineral exploration

7 dec. 2018, 12:00 - 17:00
Luleå, E632
Engelska
Publicerad: 15 november 2018

Graham Heinson från University of Adelaide, Australien kommer att besöka Luleå tekniska universitet den 7 december. Han kommer att tala om: “Finding haystacks: A new approach to mineral exploration”.

Hans presentation / handledning kommer att hållas i E632  (fredag ​​2018-12-07).

Presentation: 12:00 - 13:00
Kaffe paus: 13:00 - 14:00
Handledning: 14:00 - 17:00

BIOGRAPHY Graham has over 25 years of experience using magnetotellurics, or MT for short. His group at the University of Adelaide has run the Australian national AuScope MT facility for the last ten years, and is involved in a wide range of research activities, including the national MT mapping program AusLAMP, and 4D monitoring of fluids for hydrocarbon and geothermal energy development.

Maxim Smirnov

Smirnov, Maxim - Biträdande professor, Adjungerad Professor

Organisation: Prospekteringsgeofysik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493588
Rum: F846 - Luleå»