12:30 14 aug
chatpal
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Chatpal – hur kan artificiell intelligens bidra till att öka det psykiska välbefinnandet?

14 aug. 2020, 12:30 - 13:45
Webbinarium
Svenska
Publicerad: 23 juni 2020

EU-projektet ChatPal, där forskare från Luleå tekniska universitet deltar, undersöker om artificiell intelligens kan bidra till att öka det psykiska välbefinnandet bland medborgarna. I ett öppet webbmöte får allmänheten veta mer och kan ställa frågor.

Under webbmötet den 14 augusti berättar de ansvariga mer om ChatPal och visar filmer. Därefter finns det möjlighet att ställa frågor till paneldeltagarna via den chattfunktion som kommer att vara aktiverad här.

Vad är ChatPal?

Den psykiska ohälsan bland medborgarna ökar och vårdens resurser riskerar att inte räcka till. Därför har fyra länder gått samman i EU-projektet ChatPal. Syftet är att se om artificiell intelligens (AI) kan bidra till att avlasta vårdpersonalen och samtidigt ge fler hjälp och stöd till ökat psykiskt välbefinnande. I Sverige är fokus på unga medborgares psykiska välbefinnande.
ChatPal är treårigt, tvärvetenskapligt forsknings- och utvecklingsprojekt som genomförs med stöd av EU-programmet Norra Periferin och Arktis (Northern Periphery and Arctic Programme).
Projektet är en samverkan mellan Region Norrbotten, Luleå tekniska universitet och Norrbottens kommuner i Sverige och därutöver samarbetspartners i Finland, Storbritannien (Nordirland och Skottland) samt Irland.

Vad är en chatbot?

En chatbot baserad på AI-teknik är en mjukvara som kommunicerar med användare på en hemsida eller via en app i mobilen. Den tolkar innebörden i tal eller text för att simulera vardagliga samtal mellan människor.
En väl utformad chatbot kan avkoda inkommande information från användaren i tal eller text och identifiera nyckelord, för att sedan interagera med personen utifrån kunskap inom det aktuella området. Chatbot-tjänsten ska finnas tillgänglig dygnet runt och baseras på forskning och beprövad erfarenhet för att främja psykisk hälsa.