Controller Work in Strategic Capital Investment Projects: Case Studies in a Swedish Mining Organizat

11 dec. 2017, 13:00 - 15:00
Luleå, A2580
bo.karlsson@ltu.se
Publicerad: 10 november 2017

Högre seminarium i Redovisning och Styrning där Bo Karlssons avhandlingsmanus diskuteras. Diskutant är Jan Lindvall, företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet. Manuset finns tillgängligt fr o m 4 december, maila bo.karlsson@ltu.se.