09:00 11 sep
Household Combined Heat and Power (H-CHP) Workshops for professionals

H-CHP Workshops for professionals

11 sep. 2019, 09:00 - 13:30
Luleå, Elite Stadshotellet Luleå
Publicerad: 5 september 2019

Luleå tekniska universitet TVM/PPU genomför ett forskningsprojekt, H-CHP, tillsammans med forskningsenheter och organisationer i Finland, Skottland, Irland och Island. Syftet med projektet är att främja upptagningen av hushålls (mikro) kombinerade värme- och energisystem (H-CHP) med hjälp av fasta förnybara biomassa och förgasningsmetoder som kommer att vara lämpliga för avlägsna hushåll.

Som en del av informationsspridning genomför vi den 11 september kl. 9-13:30 en workshop (se program nedan) i Stadshotellet i Luleå. Syftet är att öka medvetenheten om hushållskombinerade värme- och elproduktion (H-CHP) och att engagera sig med intressenter. Professionella intressenter kommer att få insikt i H-CHP och ha möjlighet att ge input till programmet och stödja utvecklingen.

Det är kostnadsfritt men för planering behöver vi din anmälan (via länk nedan) så snart som möjligt. Antalet platser är också begränsat.

Kontakt

Torbjörn Ilar

Torbjörn Ilar, Universitetslektor

Telefon: 0920-491679
Organisation: Produktionsutveckling, Produkt- och produktionsutveckling, Institutionen för teknikvetenskap och matematik