Hur ser vår ”Drömfabrik” ut?

13 jan. 2017, 13:00 - 16:00
Luleå, D2214, även känd som “Korsningen”.
Svenska
johan.sandstrom@ltu.se

Välkommen till en kreativ workshop!

Det är lätt att fastna i vardagen, så ibland behöver vi få lyfta blicken, drömma oss bort. Som en uppföljning till workshopen ”publish or perish” (6 okt 2016) så bjuder vi in dig till en öppen och kreativ workshop om hur vår ideala akademiska miljö (”Drömfabriken” kanske?) ser ut. Vi vill skapa en tid, ett rum och en atmosfär för att tänka positivt kring hur vår akademi – i den bästa av världar – borde se ut. Under workshopen kommer våra tankar och diskussioner att omsättas i ett konkret ”modellbyggande” på plats. För att komma laddad till diskussionen så ber vi dig fundera kring frågorna nedan (och andra aspekter som du anser är viktiga för framtidens goda akademiska miljö):

  • Hur ser relationen mellan undervisning och forskning, mellan studenter-lärare-forskare, ut i vår ideala akademiska miljö?
  • Hur förhåller vi oss till samverkan med aktörer utanför akademin? Vad är det för typ av samverkan?
  • Hur nära eller långt borta från ”Drömfabriken” ligger vi idag? Finns det några ”lågt hängande frukter” som kan plockas redan idag?

Workshopen leds av Kaarin Kivimäki och Mats Westerberg. Båda har lång erfarenhet av att planera och leda kreativa workshops (bl a inom entreprenöriellt lärande).

Du bjuds på kaffe och kaka. Anmälan krävs så skicka ett mail till Johan Sandström senast 9 januari. Lokalen är D2214, även känd som “Korsningen”.

Sedan hösten 2016 arrangerar LTU:s starka forskningsområde Effektiv Innovation och Organisation (EIO) en rad workshops på aktuella och engagerande teman. Syftet är att ge än mer energi till levande, akademiska diskussioner. Har du förslag på frågor som vi borde diskutera, eller på spännande format för våra diskussioner, kontakta Johan Sandström på johan.sandstrom@ltu.se eller anknytning 3113.