Hoppa till innehållet
08:30 28 jun
Den gröna omställningen sker här
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Luleå tekniska universitet i Almedalen: Grön omställning i fokus

28 jun. 2023, 08:30 - 10:30
Almedalen, Visby, Norra Scen: Fiskargränd 5
Svenska
Publicerad: 22 maj 2023

I norra Sverige investeras just nu mångmiljardbelopp för en fossilfri framtid. Luleå tekniska universitet har en nyckelroll i den gröna omställningen. Träffa oss under Almedalsveckan där vi diskuterar hur vi gör den gröna omställningen hållbar, om cirkularitet och dess roll för ett hållbart samhälle, hur vi säkrar kompetens för industrins energiomställning och vad som är på gång inom vätgasområdet.

Program onsdag 28 juni

08.30     Välkommen och introduktion av rektor Birgitta Bergvall Kåreborn
08.35     Hur gör vi den gröna omställningen hållbar?
09.00     Cirkularitet och dess roll för en hållbar framtid
09.25     Kort paus
09.40     Så säkrar vi kompetens för industrins energiomställning
10.05     Vätgas – Sverige fortsätter vara föregångare
10.30     Avslutning

Mer information om respektive programpunkt:

08.35 Hur gör vi den gröna omställningen hållbar?

Uppdateras inom kort.

09.00 Cirkularitet och dess roll för en hållbar framtid

Hur nyttjar vi digitaliseringen för att uppnå ett cirkulärt användande av material och på så sätt ett koldioxid- och resursneutralt samhälle? Ett samhälle som inte enbart är fossilfritt och cirkulärt, utan även ger möjligheter för människor att skapa ett gott liv.

Creaternity är en forsknings- och kunskapssatsning som sträcker sig över flera olika ämnesområden inom hållbar samhällsutveckling. Målet är att öka förståelsen för hur cirkularitet, från råvara till färdig produkt, genom återvinning och återanvändning hjälper oss att skapa ett hållbart samhälle med fokus på både företag och konsumenter. Creaternity bidrar även med kunskap om hållbara bostäder och livskvalitet, där goda livsmiljöer gör det möjligt att leva i harmoni med djur och natur.

Med Creaternity kraftsamlar Luleå tekniska universitet sin forskning tillsammans med industripartners och regioner i norra Sverige för att utveckla industrin och minska klimatavtrycket. Enorma investeringar görs på innovationer och ett mångfacetterat kunskapsbyggande för att vi ska nå de globala klimatmålen. Välkommen till ett samtal om cirkularitet och dess roll för vår hållbara framtid.

Medverkande:

  • Joakim Norman, moderator och projektchef Creaternity, Luleå tekniska universitet
  • Roland Larsson, vetenskaplig ledare Creaternity och ämnesföreträdare maskinteknik, Luleå tekniska universitet
  • Anna Öhrvall Rönnbäck, professor och ämnesföreträdare produktinnovation, Luleå tekniska universitet
  • Gertrud Åström, filosofie och teknologie hedersdoktor vid Luleå tekniska universitet

09.40 Så säkrar vi kompetens för industrins energiomställning

Elektrifieringen av samhället och industrin kräver både ny kunskap, nya samarbeten och en snabb kompetensförsörjning. Hur ska vi påskynda elektrifieringen i norra Sverige och möta det snabbt växande kompetensbehovet?

Arctic Center of Energy (ACE) är ett relativt nystartat kompetenscenter för att påskynda samhällets hållbara energiomställning genom forskning och utbildning. Bakom initiativet står Luleå tekniska universitet, Northvolt, Skellefteå Kraft, RISE och Skellefteå kommun.

Några av frågorna som besvaras under presentationen är hur ACE omformar utbildningslandskapet och hur vi kan säkra kompetensen som industrins omställning kräver.

Medverkande:

  • Tobias Vahlne, verksamhetschef, Arctic Center of Energy

10.05 Vätgas – Sverige fortsätter vara föregångare

Vilken betydelse har vätgas för den industriella omställningen mot en klimatneutral produktion? Vad är på gång inom vätgasområdet i Sverige i en internationell kontext? Hur kan Sverige fortsätta ligga i framkant inom teknikutvecklingen genom forskning, utbildning och finansiering?

I norra Sverige sker stora vätgassatsningar där målet är att ersätta fossila bränslen och klara den globala klimatomställningen. Behovet av både forskning och kompetensförsörjning är stort. 

Centre for Hydrogen Energy Systems Sweden, CH2ESS, är en forsknings- och kunskapssatsning vid Luleå tekniska universitet med inriktning mot vätgasanvändning i industriella processer och energisystem, i nära samarbete med svensk industri. Välkommen till ett panelsamtal om vätgasens nyckelroll i övergången till en fossilfri framtid.

Medverkande:

  • Cecilia Wallmark, moderator och verksamhetsledare för vätgascentrumet CH2ESS (Centre for Hydrogen Energy Systems Sweden), Luleå tekniska universitet
  • Stefan Savonen, koncernansvarig Energi & Klimat, LKAB
  • Ann-Christine Schmidt, ansvarig Forskning, Utveckling och Innovation samt programledare vätgas, Skellefteå Kraft
  • Gustav Ebenå, avdelningschef Systemanalys och statistik samt ansvarig för uppdraget med samordning av vätgas i Sverige, Energimyndigheten
  • Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor, Luleå tekniska universitet