Pedagogik på trekvarten: Möjligheter och utmaningar med feedback för lärande och utveckling

6 mar. 2020, 12:05 - 12:50
Online
Publicerad: 20 februari 2020

Pedagogik på trekvarten är öppna inspirationsseminarier med syfte att initiera och ge näring åt diskussioner om utbildning och lärande inom högre utbildning. Seminarierna vänder sig till alla intresserade av pedagogik och utbildningsfrågor vid LTU.

Att ”ge feedback” till studenter när de jobbar med projekt och kvalificerade uppgifter är för de flesta en självklar del av lärar-/handledarrollen. Men hur gör vi egentligen detta, och går det att göra och tänka på andra sätt som ”ger mer” utan att nödvändigtvis ”kosta mer”? Exempel på och erfarenheter av kursutveckling med fokus på olika sätt att tänka kring feedback hämtas från olika nivåer inom civilingenjörsprogram (främst A och V). Särskilt berörs och diskuteras hur erfarenheterna påverkat (och påverkar) lärarteamets förhållningssätt till lärar-/handledarrollen och till traditionella undervisningsaktiviteter och examinationsformer.

Susanne Engström
Universitetslektor vid avdelningen för industriellt och hållbart byggande, institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser.