Hoppa till innehållet
15:00 24 maj
Water
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

UDiN: Tema: Systematiskt kvalitetsarbete för utveckling i förskolan

24 maj. 2021, 15:00 - 17:00
Vetenskapens hus eller Zoom
Anmälan i länken nedan
Publicerad: 25 november 2020

Vid seminariet introduceras modulen Systematiskt kvalitetsarbete för utveckling i förskolan i relation till vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och likvärdighet i förskolan. Därefter presenterar de förskollärare som deltagit i modulen på olika sätt sina erfarenheter av systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete på sina förskolor. Genom dialog och erfarenhetsutbyte med varandra och med övriga deltagare kan berövad erfarenhet byggas. Seminariet avslutas med en presentation av en magisteruppsats inom samma område.

Seminariet riktar sig till dig som arbetar i förskolan eller dess ledning och andra med intresse för kvalitets- och utvecklingsarbete i förskolan.

Medverkande: förskollärare från Bodens kommun och Luleå kommun som deltagit i kollegialt och kollektivt lärande genom Kunskapsutveckling i samverkan med forskarskolan PROFS vid LTU. Även doktorand Moa Frid, lärarutbildare/adjunkt Kerstin Löf samt universitetslektor/biträdande föreståndare för PROFS Susanne Westman deltar.