12:00 19 mar
Gender Contact Point

Gender Contact Point-dagen 2020

19 mar. 2020, 12:00 - 16:00
Luleå tekniska universitet
Publicerad: 12 december 2019

SAVE THE DATE!

Årets tema: Inkluderande affärs- och verksamhetsutveckling

Välkommen till den årliga Gender Contact Point-dagen på Luleå tekniska universitet! Dagen arrangeras i samverkan med Gender Smart Arena projektet. Exempel, verktyg och metoder för praktisk jämställdhetsintegrering presenteras av företag, forskare och medverkande aktörer i projektet.

Program och möjlighet att anmäla sig kommer så småningom. 

Arrangörer och finansiärer

Gender Smart Arena vidgar perspektivet på innovation och hur nya innovativa genusmedvetna affärsmodeller kan stärka affärs- och verksamhetsutveckling hos företag, kommuner och övriga organisationer. Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Norrbotten, Region Västerbotten, Luleå kommun, Piteå kommun och Skellefteå kommun.

Gender Contact Point-dagen och -samverkansplattformen har bildats för att underlätta för företag, myndigheter och andra organisationer att ta del av och få nytta av forskningens resultat och kunskap i genus, jämställdhet, mångfald och innovation. Läs mer om resursplattformen på vår hemsida.

TEDx Luleå University of Technology är framflyttat till hösten 2020.