Högre seminarium Redovisning och Styrning

16 sep. 2019, 10:30 - 12:00
Luleå, A2580
Svenska/engelska
johan.sandstrom@ltu.se
Publicerad: 27 augusti 2019

Dr Stig Westerdahl, Malmö Universitet, presenterar ett paper med titeln: "Yield and the City: Swedish Public Housing and the Political Significance of Changed Accounting Practices."