Konferens: Uddevalla Symposium

14 - 16 jun. 2018, 09:00
Luleå, Luleå tekniska universitet
Publicerad: 5 mars 2018

Den 14-16 juni är Luleå tekniska universitet värd för den internationella forskningskonferensen 21st Uddevalla Symposium 2018: Diversity, Innovation, Entrepreneurship – Regional, Urban, National and International Perspectives.

Konferensen är ett samarbete med Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och IT.  Lokal värd är Joakim Wincent, professor i entreprenörskap och inovation vid Luleå tekniska universitet. 

Call for papers, program med mera: www.symposium.hv.se

För mer information kontakta professor Joakim Wincent joakim.wincent@ltu.se eller Dr. Irene Bernhard, University West, irene.bernhard@hv.se