Nya arbetssätt och smarta lösningar för vård och omsorg i glesbygd

16 jan. 2018, 09:00 - 17:00
Luleå, Sverige, Regionhuset, Robertsviksgatan 7, Luleå
engelska
Publicerad: 21 november 2017

RemoAge är ett internationellt projekt med syfte att utveckla tjänster för äldre personer som bor i glesbygd genom att utarbeta och testa nya arbetsmetoder som stöds av digitala lösningar. På konferensen möts vård- och omsorgspersonal från Norges-, Skottlands- och Norrbottens glesbygdsområden för att dela med sig av sina erfarenheter och tankar om hur vård och omsorg kan bli bättre och mer tillgänglig.

Huvudtalare: 
Donna Henderson – Vård och omsorg
anpassad för framtida behov och utmaningar.


Donna Henderson, chef för internationell samverkan på NHS 24, Skottlands nationella e-hälso organisation, delar med sig av sina insikter om hur digitaliseringen och ökad samverkan kan bidra till att skapa en personcentrerad, koordinerad och sammanhållen vård och omsorg anpassad för framtida behov.

Huvudtalare 2: Une tangen, Senior rådgivare innovation, Avdelningen för Forskning, Innovation och Digitalisering, Kommunesektorens organisasjon, Norge.

Varför behöver vi ändra hur vi arbetar och hur kan vi göra det i praktiken?
Vi står inför stora utmaningar inom den offentliga sektorn, och det gäller särskilt hälso- och sjukvården. Men utmaningar ger också möjligheter. Une Tangen, Senior Rådgivare Innovation på KS - Norska Motsvarigheten till Sveriges Kommuner och Landsting kommer att ge exempel från norska kommuner som visar på att det är möjligt att lösa ett antal uppgifter på nya sätt. Hur man kan åstadkomma en gradvis förändring  där mottagarens egna behov sätts i centrum. Stöd till självhjälp, och i vardagslivet, ett skifte i tankesättet från behandling till förebyggande och från sen till tidig intervention innebär att knappa resurser kan riktas mot de som mest behöver det mest. Samt hur Digitalisering och användning av välfärdstekniken bidrar också till ökad trygghet, säkerhet och kontroll över sin egen hälsa, samt förebyggande av stresskador hos vård och omsorgens medarbetare.

Lär dig mer om;

  • Innovativa lösningar för att stödja ett självständigt åldrande i glesbygden. 

  • Hur distansöverbyggande lösningar kan öka delaktigheten och förbättra 
tillgängligheten till vård och omsorg i glesbygden. 

  • Hur digitalisering kan förbättra samarbetet mellan verksamheter och bidra till en mer personcentrerad vård. 

  • De effekter en ökad användning av digital teknik skapar för patienter, yrkesverksamma, vårdorganisationer och civilsamhälle. 


Deltagandet är kostnadsfritt. Lunch och kaffe ingår.


Alla föreläsningar ges på engelska.