Hoppa till innehållet

Licentiatseminarium i Energiteknik – Jonas Forsberg

4 jun. 2021, 09:00 - 11:00
Luleå , E632 / Zoom
Publicerad: 22 april 2021

Namn:    
Jonas Forsberg

Ämne:     
Energiteknik

Uppsats:
Energy transition in transportation: Applying TIMES-based energy system optimisation models to sub-national levels

Examinator:
Bitr. professor Anna Krook-Riekkola, energivetenskap, institutionen för teknikvetenskap och matematik, Luleå tekniska universitet.

Diskutant:  
PhD Krister Sandberg, kvalificerad utredare, Trafikanalys, Stockholm