Licentiatseminarium i energivetenskap – Robert Fischer

21 apr. 2020, 09:30 - 11:30
Luleå , E231
Publicerad: 11 mars 2020

Namn:    
Robert Fischer 

Ämne:     
Energivetenskap

Uppsats:
Utredning av hållbara energisstem i nordiska kommuner

Examinator:   
Professor Andrea Toffolo, Institutionen för teknikvetenskap och matematik, Luleå tekniska universitet

Diskutant:   
Danica Djuric Ilic, Linköpings universitet