Licentiatseminarium i industriell elektronik – Cristina Paniagua

19 jun. 2019, 13:30 - 14:30
Luleå , A1547
Publicerad: 29 maj 2019

Namn:    
Cristina Paniagua

Ämne:     
Industriell elektronik 

Uppsats:
Architectural approach for Autonomous System of Systems Interoperability

Examinator:   
Professor Jerker Delsing, Institutionen för system- och rymdteknik, Luleå tekniska universitet

Diskutant:   
Professor Alois Zoitl, Johannes Kepler University